HOME > 행정정보 > 알림마당 > 행사일정표

행사일정표

년 
이전달
2017.06
다음달
일정표
  1
월례조회..
2사단 신병..
양구군 명예..
상반기 공직..
more
  2
제10회 강..
도솔산지구전..
제5회 국토..
제72회 전..
 
  3
제38회 양..
제5회 국토..
제72회 전..
2017 내..
 
  4
제5회 국토..
제72회 전..
2017 내..
 
  5
2017 구..
제72회 전..
2017 내..
 
  6
제62회 현..
제62회 현..
제72회 전..
2017 내..
 
  7
청춘양구 건..
제72회 전..
2017 지..
2017 내..
 
  8
방산면 이장..
의원간담회..
민주평통 2..
동면 이장회..
more
  9
2017 인..
제19회 통..
2017 내..
 
  10
양구인문대학..
제6회 양구..
제19회 통..
2017 내..
 
  11
제19회 통..
양구 DMZ..
2017 내..
 
  12
2017 강..
제232회 ..
2017 내..
제72회 전..
more
  13
2사단 신병..
제1회 강원..
제56회 전..
2017 내..
more
  14
강원도 이통..
2017 내..
제72회 전..
제232회 ..
 
  15
영서북부 시..
2017 내..
제72회 전..
제232회 ..
 
  16
도솔산지구전..
2017 내..
청춘체육관 ..
2017 백..
more
  17
도솔산지구전..
도솔산지구전..
야간 건강걷..
제72회 전..
more
  18
제72회 전..
제232회 ..
 
  19
제72회 전..
제232회 ..
 
  20
해안면 청소..
동네한바퀴 ..
4개군 친선..
6월 호국보..
more
  21
교육행정협의..
대암로타리클..
양구사명라이..
2017년도..
more
  22
야간건강걷기..
동네한바퀴 ..
2사단 신병..
2017 모..
more
  23
2017년 ..
2017 모..
제232회 ..
 
  24
2017 재..
강원도 전기..
양구인문대학..
제12회 강..
more
  25
6.25전쟁..
제12회 강..
제232회 ..
 
  26
제232회 ..
제47회 회..
KBSN 제..
 
  27
2사단 신병..
2017 모..
제47회 회..
KBSN 제..
 
  28
양록회 월례..
2017 모..
제47회 회..
KBSN 제..
 
  29
2017 모..
제47회 회..
KBSN 제..
 
  30
2017 모..
제47회 회..
KBSN 제..
 
Quick Service